Odluke s održane Glavne skupštine dioničara + zahtjev za isplatu dividende u dionicama

Donosimo službeni link na odluke s Glavne skupštine VALAMAR RIVIERA d.d.

VAŽNO!
Informacije za dioničare koji žele 1/4 dividende primiti u dionicama:

Dioničarima Društva koji to žele četvrtina pripadajuće dividende može biti isplaćena u pravima – dionicama Društva. Pisana, vlastoručno potpisana izjava dioničara koji žele isplatu četvrtine dividende u pravima – dionicama Društva, mora prispjeti Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. najkasnije do 24. svibnja 2017. godine.

Obrazac izjave dioničari Društva mogu preuzeti na internetskoj stranici Društva (www.valamar-riviera.com).

Dioničarima koji ne daju izjavu da žele isplatu četvrtine dividende u pravima – dionicama ili čija izjava ne prispije Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. do 24. svibnja 2017. godine dividenda će biti isplaćena u novcu.

Udruga preporuča članovima isplatu 25% dividende u dionicama:

Štoviše, budući je prijedlog, za razliku od prošle godine, sada fer, realan i transparentan; preporuka Udruge članovima i dioničarima koji dividendu, cijelu ili dijelom, namjeravaju reinvestirati, jest da iskoriste mogućnost isplate 25% dividende u dionicama, a ostatak koliko žele dokupe na Burzi, te tako pomognu Društvu. Naime, kupnja na Burzi neutralna je za keš poziciju Društva. Nasuprot tomu, na ovaj način svaki dioničar koji dividendu reinvestira, u prilici je pomoći Društvu da zadrži više gotovine koja mu treba za razvoj i investicije. A 25% je odličan balans (također za razliku od prošle godine) jer time Društvo istovremeno zadržava više gotovine, a da pritom ne “čerupa” trezor do kraja.

(preuzeto sa: Stavovi Udruge na dnevni red i prijedloge odluka skupštine)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *