Kako ćemo glasati na Skupštini

Poštovani članovi, podržavatelji, dioničari,

kako smo najavili i u skladu sa praksom koju smo uspostavili, u sljedećih nekoliko redaka objavljujemo kako ćemo glasati na Skupštini po svakoj pojedinačnoj točki dnevnog reda.

To činimo prije svega zbog članova i dioničara koji su nam dali punomoći kako bi imali dovoljno vremena da ih povuku ukoliko se ne slažu.

1.a Upotreba dobiti

Slažemo se i glasat ćemo za odluku u predloženom obliku.

1.b I. Davanje razrješnice članovima Uprave

Glasat ćemo za, iako imamo ozbiljnih primjedbi prema Upravi. Većinom smo ih elaborirali u predhodnim tekstovima, pa nema potrebe da ih ponavljamo ovdje. O tijeku i sadržaju rasprave detaljnije ćemo u izješću sa Skupštine.

U financijskom izvješću pod stavkom ostali troškovi Društva, za prošli godinu je iskazan trošak od 162 milijuna kn. Da vas na ovom mjestu ne zasipamo brojkama i usporedbama sa drugim kompanijama (također detaljnije u izvještaju sa Skupštine), zasada ćemo reći da su ovi troškovi mnogo veći nego kod velike većine drugih turističkih kompanija. Koliko je to veliki trošak, možemo usporediti primjerice sa troškom isplate dividende, koji ove godine može iznositi maksimalno 112 milijuna kn. Tražit ćemo i očekujemo od Uprave objašnjenje.

1.b II.Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora

Glasat ćemo protiv jer je Nadzorni odbor kako sada funkcionira i donosi odluke sam sebi svrhom, koji Društvo i ostale dioničare i suvlasnike previše košta. Imajući u vidu točku 4. dnevnog reda, koštat će nas još i više.

Troškovi poslovanja sa članovima NO-a i s njima povezanim osobama, za prošlu godinu iznose nešto preko 900.000 kn. Veći dio toga (nismo uspjeli saznati točan iznos), odnosi se na trošak najma dijela EPIC-ove zgrade u Beču od strane Valamara. Ovaj trošak smatramo ne samo nepotrebnim i poslovno neopravdanim, bez obzira koliko nas Uprava strastveno uvjeravala u suprotno; već neprimjerenim i izuzetno nekorektnim i nepoštenim prema ostalim dioničarima i suvlasnicima.

Postoji podtijelo NO-a, koje se zove Predsjedništvo NO-a. Čine ga tri od ukupno četiri člana koji čine većinu u NO-u. Naravno da nas i to tijelo košta, iako je bez ikakve stvarne funkcije, svrhe i razloga. Zato smatramo da ga treba ukinuti.

Neprihvatljivo nam je prihvaćanje od strane NO-a točke 3. dnevnog reda Skupštine u predloženom obliku, ponajviše točke 21. Plana pripajanja po kojem Društvo treba platiti troškove pripajanja u RH. Smatramo da Društvo, posredno ostali dioničari i suvlasnici, ne bi trebali platiti nikakve troškove pripajanja. Obrazloženje i stav Uprave po pitanju pripajanja jest da je ono korisno za Društvo jer se time zadržava stabilna vlasnička struktura a kontrolni dioničari ostaju isti. Stoga troškove po Društvo nastale pripajanjem smatra opravdanima. Naš je stav da da je Društvo sve to imalo i do sada, te mu shodno tome nisu potrebni ni pripajanje niti novonastali troškovi. Pripajanje treba jedino i isključivo kontrolnim vlasnicima, stoga bi bio red i u skladu sa dobrom korporativnom praksom i kulturom da troškove sami i plate.

2.Imenovanje revizora Društva

Glasat ćemo za.

3. Odobrenje Zajedničkog plana pripajanja…

Glasat ćemo protiv. Razmišljali smo da li ići sa protuprijedlogom i tražiti izmjenu točke 21. Plana.. Ali smo odustali jer bi time poslali poruku da nam je u izmijenjenoj formi prihvatljiv. Osim što je ovakvo “pripajanje”, gledano iz fiskalnog aspekta, monkey business sam po sebi koji Društvu u budućnosti može nanijeti puno reputacijske i stvarne štete; jednostavno nam je načelno neprihvatljivo. Sasvim je sigurno da Društvo nijednom drugom dioničaru ne bi izašlo u susret na ovaj način i pristalo odigrati ulogu surogat majke za ovakve transakcije. Kontrolni vlasnik je jednostavno upotrijebio i iskoristio činjenicu da kontrolira i NO i Skupštinu, što je u apsolutnoj suprotnosti sa dobrom poslovnom praksom i korporativnom kulturom. Ni Upravi ni kontrolnim vlasnicima, na ovakvim potezima ova Udruga sasvim sigurno neće aplaudirati, još manje im pružiti alibi i pokriće. Makar nas, kao i obično, besmisleno optužili da smo populisti i iz svega pravimo cirkus. Iako ni Udruga ni mali dioničari nisu ti koji izvode akrobacije.

4. Nagrada za rad članova NO

Protiv. Nagrada za koji i kakav rad?

5. Isplata dividende

Dat ćemo protuprijedlog brisanja točki IV, V i VI prijedloga odluke, te prihvaćanje odluke u izmijenjenom obliku bez navedenih točaka.

Iako smo izuzetno nezadovoljni i samom visinom predložene dividende, kao odgovorni suvlasnici ipak nećemo predlagati veći iznos dividende uvažavajući činjenicu da se Društvo nalazi usred intenzivnog investicijskog ciklusa, te svjesni da su se opravdani troškovi Društva znatno povećali (troškovi za plaće i uvjeta smještaja zaposlenih). Tim više smetaju i iritiraju neopravdani troškovi kao što su gore navedeni troškovi najma zgrade u Beču u vlasništvu kontrolnog vlasnika, troškovi NO te problematični i veliki ostali troškovi Društva čiju strukturu i opravdanost još ne znamo. Ispada da su svi dionici zadovoljni i namireni, kroz cash flow, bonuse, naknade, troškove, dividende… Jedino manjinskim dioničarima i suvlasnicima ostaju mrvice, povećani rizik i narasli dug. Nadamo se da je Uprava svjesna da takva situacija i činjenice i nisu bogzna kakva pozivnica novim i postojećim investitorima, te da probleme, nesuglasice i anomalije nije moguće “ispeglati” PR-om. Mnogo toga, uključujući dividendnu i trezorsku politiku, mora se redefinirati ukoliko se želi ponovno steći povjerenje investitora, pojedinačnih i osobito institucionalnih. Tada će vjerojatno i tržišna kapitalizacija doći do realnih i zasluženih razina.

Stav i prijedlozi Udruge vezane uz politiku stjecanja, otpuštanja i upravljanja trezorskim dionicama argumentirani su u nekoliko prethodnih tekstova. Zato ovdje samo osvrt na dosadašnje učinke stjecanja i otpuštanja trezoskih dionica kroz dividende i bonuse. Prva i najveća količina trezoskih dionica otpuštena je po cijeni od oko 25 kn. Nakon toga su stjecane po većim cijenama. Aktualna stjecanja (pretpostavljamo jer nemamo službeni podatak) odvijala su se po cijeni ne manjoj od 41 kn. U prvoj godini isplate dividende u dionicama, obrazloženje Uprave kojom je branilo takvu odluku, bilo je da je takva isplata dobra za Društvo jer se čuva i povećava likvidnost Društva. Otpuštanje po 25 i ponovno stjecanje po 40+ kn, koliko je to postocima? Jeftinije bi bilo financirati likvidnost minusom na tekućem računu.

P.S.
Nedostajalo nam je manje od 100 000 dionica odnosno glasačkih prava da bismo mogli predložiti i staviti točku na dnevni red Skupštine. Moja je krivica i propust, za što preuzimam odgovornost, je što nismo znali da takav Zahtjev mora biti poslan Društvu 30 dana prije Skupštine, poduprt dokazom da reprezentiramo 5% temeljnog kapitala Društva. Na dan 7. travnja kada je bio zadnji rok, nismo imali u Društvu deponiranih vaših generalnih punomoći u gore navedenom postotku. Najveći nam je problem u dosadašnjem radu bilo što nemamo pravni support. To košta, a sredstva su nam vrlo ograničena. Na ovoj razini, kada okupljamo reprezentativan i ozbiljan temeljni kapital, nastaviti raditi bez pravne logistike bilo bi neozbiljno i nemoguće. Radimo na otklanjanju problema i ubrzo ćemo ga riješiti.

U strategiji i ciljevima Udruge ništa se ne mijenja. Stavljanje Zahtjeva i prijedloga točke dnevnog reda za imenovanje predstavnika Udruge u NO Društva, više je gesta i poruka nego što je u trenutnim okolnostima to realno i ostvarivo. Reprezentativnost smo ionako već dokazali kroz formu generalnih punomoći. Naš eventualni ulazak u NO ionako bi morao biti plod međuvlasničkog konsenzusa. Za postizanje konsenzusa naši uvjeti su jasni. Redefinicija trezorske i dividendne politike, stroga i učinkovita kontrola troškova, korekcija modela financiranja investicija i razvoja isključivo dugom uvođenjem i drugih modela financiranja, revaluacija bilance, otvaranje komunikacije i razgovora sa mirovinskim fondovima s krajnjim ciljem integracije u Valamar kapaciteta akviziranih u manjinskom i većinskom partnerstvu s njima putem zamjene dionice (u suprotnom ne vidimo smisao takvih akvizicija i partnerstva), te izlazak na neko od etabliranih, likvidnih i efikasnih tržišta kapitala (nadajući se time postići realnu i fer TK Društva i usvajanje i primjenu najbolje svjetske korporacijske prakse i kulture, što je preduvjet listanja na njima).
Bez međuvlasničkog konsenzusa o tim pitanjima, te nedvosmisleno komuniciranih te jasno definiranih načina i rokova ostvarenja i postizanja tih ciljeva, naša participacija u NO bila bi besmislena. Na Upravi i kontrolnim vlasnicima je da odluče kojim putem krenuti. Svjetskim ili nastaviti balkanskom rutom.

S poštovanjem,

Udruga malih dioničara “Valamar Riviera” d.d.
predsjednik Udruge
Dejan Rnjak

6 thoughts on “Kako ćemo glasati na Skupštini”

  1. Tako dobro rečeno da nemam što dodati. Naravno da ćemo glasati po predloženom, meni je i po logici stvari i savjesti a i prema politici poslovanja Valamara. Ako sve bude po planu, vidimo se na skupštini u Rapcu. LP☺

  2. Dejane,

    u potpunosti podrzavam gore navedeno i koristim priliku da se zahvalim na nesebicnom i stalnom trudu i zalaganju koje pokazuje cijelo vodstvo Udruge.

    lp,

    Kresimir Marinovic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *