Članarina u Udruzi

Članarina kao što znate nije određena niti obavezna, i stvar je dobre volje i procjene svakog člana pojedinačno. Neka Vam parametri za visinu uplate budu prvenstveno veličina vlastite pozicije u RIVP, potom procjena i šire vrijednosti postojanja ove Udruge, našeg načina rada te ovakvog oblika organiziranja i ne samo interesnog udruživanja; kao i cost-benefit analiza našeg rada i učinjenog te value for money dosada.

Članarina se uplaćuje na žiro-račun Udruge bilo kojim načinom plaćanja.

Žiro-Račun: HR8323400091110668911 (Privredna Banka Zagreb d.d.)

Model i poziv na broj odobrenja: Vaš OIB

Svrha: Vaš OIB – članarina u udruzi malih dioničara “Valamar Adria Holding”

Podaci Udruge

Udruga malih dioničara Valamar Adria holding d.d.
Vrbani 27, 10 000 Zagreb
OIB: 65545371704